Splošni pogoji poslovanja

 

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine www.velo.si, s katero upravlja družba Velo d.o.o., so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22), Zakonom o varstvu osebnih podatkov (Uradni list RS, št. 163/22 – ZVOP-2) Uredbo (EU) 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (Splošna uredba o varstvu podatkov) ter na podlagi priporočil Gospodarske zbornice Slovenije in mednarodnih kodeksov za e-poslovanje.

 

Cene

Cene v spletni trgovini Velo se ne razlikujejo od cen v naši maloprodajni mreži. Pridružujemo si pravico do spremembe cen, brez predhodne najave. Dopuščamo možnost nenamerne napake.

 

Veljavnost ponudbe

Pri nakupu veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV. Nekatere slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Dopuščamo možnost nenamerne človeške napake pri vnosu podatkov.

 

Stroški pošiljanja blaga

Pošiljke pošiljamo s Pošto Slovenije, stroške pa prištevamo h kupnini, kar je razvidno iz računa oz. ponudbe.

Slovenija:

 • Vrednost naročila do 49,99 €, poštnina: 3,95 €
 • Vrednost naročila od nad 50,00 €: poštnina brezplačna


EU:

 • Vrednost naročila do 100 €, poštnina 13 €
 • Vrednost naročila od nad 100,01 €: poštnina 10 €

(za dostavo na otoke se zaračuna dodatno 3 €)
(za dostavo kolesa se zaračuna dodatno 5 €)

 

Možnosti plačila

 • po povzetju blaga z gotovino ali kartico. (V tem primeru se naročeno blago plača dostavljavcu ob prevzemu (Pošta Slovenije),
 • s kartico Visa, Mastercard, Diners,
 • obročno odplačevanje v sistemu LeanPay, Več informacij o Leanpay / Splošni pogoji Leanpay
 • po predračunu (UPN bančno nakazilo), po oddanem naročilu boste na e-mail prejeli avtomatsko generiran predračun s QR kodo za plačilo UPN naloga,
 • prek plačilnega servisa PayPal,
 • pri osebnem prevzemu naročila v trgovina Velocenter, so možnosti plačila enaki kot pri drugih nakupih v naših trgovinah.

 

Dobavni rok

Za izdelke na zalogi je dobava blaga do 5 delovnih dni po prejetem naročilu. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi je dobavni rok odvisen od zaloge dobavitelja, stranko obvestimo o dobavnem roku po elektronski pošti.
 

Ob registraciji v sistem trgovine uporabnik pridobi uporabniško ime, ki je enako naslovu njegove elektronske pošte, ter geslo. Uporabniško ime in geslo nedvoumno določata uporabnika in ga povezujeta z vnesenimi podatki. Z registracijo obiskovalec postane uporabnik in pridobi pravico do nakupa. Registracija uporabnika ni pogoj za naročilo v spletni trgovini. Podatke, posredovane ob registraciji in oddaji spletnega naročila bomo varovali v skladu z Zakonom o varovanju osebnih podatkov - ZVOP-2, ki je pričel veljati 26.01.2023.
 

Splošni pogoji poslovanja urejajo pravice in obveznosti ponudnika blaga/storitev ter kupca oziroma potrošnika.

 

Dostopnost informacij

Podjetje med vsebinami spletne trgovine vselej zagotavlja naslednje informacije:

 • identiteto podjetja (naslov sedeža podjetja, naslov, na katerem podjetje dejansko opravlja dejavnost, telefonsko številko in naslov elektronske pošte podjetja, številko vpisa v sodni register),
 • kontaktne podatke, ki uporabniku omogočajo hitro in učinkovito komunikacijo (e-pošta, telefon),
 • pogoje, roke in postopke za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe v skladu s 134., 135. in 136. členom Zakona o varstvu potrošnikov (Uradni list RS, št. 130/22, v nadaljevanju ZVPot-1), skupaj z obrazcem za odstop od pogodbe iz petega odstavka 138. člena ZVPot-1;
 • podatek o strošku vračila blaga v primeru odstopa od pogodbe;
 • o neobstoju pravice do odstopa od pogodbe, če kupec v skladu s 135. členom ZVPot-1 nima pravice do odstopa, ali po potrebi o okoliščinah, v katerih kupec izgubi pravico do odstopa od pogodbe;
 • o možnosti izvensodnega reševanja sporov in drugih pravnih sredstev, ki se uporabljajo za podjetja, ter njihovi dostopnosti, če je potrebno;
 • glavne značilnosti blaga oziroma storitev (vključno s poprodajnimi storitvami in prostovoljnimi jamstvi);
 • končno ceno blaga oziroma storitve, vključno z davki, ali način izračuna cene, če je zaradi narave blaga oziroma storitve ni mogoče izračunati vnaprej;
 • informacije o morebitnih dodatnih stroških prevoza, dostave ali pošiljanja;
 • plačilne pogoje ter pogoje dostave blaga in izvedbe storitve, rok dostave blaga in izvedbe storitve;
 • informacije o pritožbenem postopku pri podjetju;
 • seznanitev z zakonskim jamstvom za skladnost blaga oziroma storitve;
 • funkcionalnost, vključno z veljavnimi ukrepi za tehnično zaščito blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, kadar je to primerno;
 • informacijo o združljivosti in interoperabilnosti blaga z digitalnimi elementi, digitalne vsebine ali digitalne storitve, s katero je podjetje seznanjeno oziroma bi moralo biti seznanjeno;
 • časovno veljavnost ponudbe;
 • sklenjene pogodbe hranimo v našem arhivu skladno z zakonodajo; za morebiten vpogled nas kontaktirajte (telefon ali elektronska pošta).

 

Osebni prevzem - rezervacija blaga

Stranke, ki v spletni trgovini izberejo osebni prevzem, imajo od prejema obvestila, 8 dni časa za prevzem naročila. Po 8 dneh ne-prevzeto spletno naročilo prekličemo, blago pa vrnemo v prodajo.

 

Vračilo / menjava blaga - pravica do odstopa od nakupa

 

1. Kupec lahko naročeno blago brez navedbe razloga vrne v roku 14 dni od prejema

Skladno z določbo 134. člena ZVPot-1 ima kupec pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ali zunaj poslovnih prostorov, pravico, da v 14 dneh obvesti podjetje, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, kupec nima pravice do odstopa od pogodbe pri pogodbah o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih kupca in prilagojeno njegovim osebnim potrebam. Potrošnik mora artikle vrniti nerabljene, nepoškodovane in v originalni, nepoškodovani embalaži. V primeru nakupa naprav (GPS, športne ure, števci...), ki jim je priložena baterija, le-ta ne sme biti vstavljena, izdelek pa ne aktiviran, saj v nasprotnem primeru potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Pri prodajni pogodbi začne 14- dnevni odstopni rok teči z dnem, ko potrošnik ali tretja oseba, ki ni prevoznik in jo imenuje potrošnik, pridobi dejansko posest nad blagom.
 

Obvestilo o odstopu lahko potrošnik predloži podjetju na obrazcu ali z nedvoumno izjavo, iz katere jasno izhaja, da odstopa od pogodbe. Šteje se, da je kupec podal odstopno izjavo pravočasno, če jo pošlje v roku, določenem za odstop od pogodbe.
 

Če je potrošnik blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga mora podjetju vrniti nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po oddaji obvestila o odstopu od nakupa, s tem da kupec sam krije stroške vračila blaga. Šteje se, da je kupec pravočasno vrnil blago, če ga pošlje pred iztekom 14-dnevnega roka za vračilo.
 

V primeru odstopa od pogodbe podjetje nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe vrne vsa prejeta plačila. Potrošnik mora artikle vrniti nerabljene, nepoškodovane in v originalni, nepoškodovani embalaži. V primeru nakupa naprav (GPS, športne ure, števci...), katerim je priložena baterija, le-ta ne sme biti vstavljena, izdelek pa ne aktiviran, saj v nasprotnem primeru potrošnik izgubi pravico do odstopa od pogodbe. Odstop od pogodbe potrošnik sporoči pisna na naslov podjetja ali na info@velo.si. Pri vračilu izdelka, kupec sam poravna stroške pošiljanja blaga. V primeru, da kupec želi menjavo izdelka, se menjava šteje novo naročilo, zato kupec krije tudi stroške poštnine ponovnega pošiljanja, če znesek novega naročila ne presega 30 €.

 

2. Neskladnost blaga s pogodbo

Blago je skladno s prodajno pogodbo, če izpolnjuje:

 • subjektivne zahteve za skladnost blaga (72. člen ZVPot-1) in
 • objektivne zahteve za skladnost blaga (73. člen ZVPot-1).

Podjetje ne jamči za skladnost blaga, ki je posledica neizpolnjevanja objektivnih zahtev za skladnost blaga, če je podjetje kupca ob sklenitvi prodajne pogodbe o odstopanju posebej obvestilo, ter je kupec ob sklenitvi prodajne pogodbe izrecno in ločeno sprejel to odstopanje.
 

Podjetje odgovarja za neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v dveh letih od dobave blaga. V primeru prodaje rabljenega blaga odgovarja podjetje za vsako neskladnost blaga, ki obstaja ob dobavi blaga in se pokaže v enem letu od dobave blaga.
 

Domneva se, da je neskladnost blaga obstajala že v času dobave, če se pokaže v enem letu od dobave blaga, razen če podjetje dokaže drugače ali če ta domneva ni združljiva z naravo blaga ali naravo neskladnosti.

 

2.1. Vzpostavitev skladnosti

Kupec lahko v primeru neskladnosti blaga, o kateri je obvestil prodajalca, najprej od prodajalca zahteva brezplačno vzpostavitev skladnosti blaga.
 

Kupec lahko od prodajalca zahteva, da v razumnem roku od trenutka, ko prodajalca obvesti o neskladnosti, ki ni daljši od 30 dni, brezplačno vzpostavi skladnost blaga brez znatnih nevšečnosti za kupca, pri čemer se upoštevata zlasti narava blaga in namen, za katerega kupec blago potrebuje. Rok 30 dni se lahko podaljša na najkrajši čas, ki je potreben za dokončanje popravila ali zamenjave, vendar za največ 15 dni. O številu dni za podaljšanje roka in razlogih za njegovo podaljšanje prodajalec obvesti kupca pred potekom 30-dnevnega roka.
 

Načeloma lahko kupec poljubno izbere med popravilom blaga in zamenjavo blaga z novim brezhibnim blagom, razen če:

 • je izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka nemogoča;
 • izpolnitev izbranega jamčevalnega zahtevka predstavlja nesorazmerne stroške za prodajalca v primerjavi z drugim jamčevalnim zahtevkom ob upoštevanju vseh okoliščin. Pri tem se upošteva zlasti vrednost, ki bi jo imelo blago, če ne bi bilo neskladno, pomen neskladnosti in možnost, da bi se potrošniku brez znatnih nevšečnosti zagotovil drug jamčevalni zahtevek.

Prodajalec lahko zavrne kupčev jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga:

 • če popravilo in zamenjava nista mogoča;
 • če bi mu ob upoštevanju vseh okoliščin vzpostavitev skladnosti povzročila nesorazmerne stroške.

Kadar je za vzpostavitev skladnosti potrebno popravilo ali zamenjava blaga, mora potrošnik blago dati na voljo prodajalcu, in sicer na njegove stroške.

 

2.2. Jamčevalni zahtevek na znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe

Ta jamčevalni zahtevek ima kupec v naslednjih primerih:

 • prodajalec ni popravil ali zamenjal blaga ali, kadar je to ustrezno, ni končal popravila ali izvedel zamenjave blaga v skladu s pravili ZVPot-1 oziroma je zavrnil potrošnikov jamčevalni zahtevek za vzpostavitev skladnosti blaga;
 • neskladnost obstaja, čeprav je prodajalec poskušal vzpostaviti skladnost;
 • narava neskladnosti je tako resna, da upravičuje takojšnje sorazmerno znižanje kupnine ali odstop od prodajne pogodbe;
 • prodajalec je izjavil ali pa je iz okoliščin očitno, da prodajalec ne bo vzpostavil skladnosti blaga v razumnem roku ali brez znatnih nevšečnosti za potrošnika.

Če kupec zahteva sorazmerno znižanje kupnine, je znižanje kupnine sorazmerno zmanjšanju vrednosti blaga, ki ga je potrošnik prejel, v primerjavi z vrednostjo, ki bi jo imelo blago, če bi bilo skladno. Odstop od prodajne pogodbe potrošnik uveljavlja z izjavo, s katero prodajalca obvesti o odločitvi, da odstopa od prodajne pogodbe. Kupec ne more odstopiti od prodajne pogodbe, če je neskladnost zgolj neznatna.

 

2.3. Obvestilo o neskladnosti in pregled blaga

Kupec lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova neskladnosti, če o neskladnosti obvesti prodajalca v dveh mesecih od dneva, ko je bila neskladnost ugotovljena. Kupec je dolžan v obvestilu o neskladnosti natančno opisati neskladnost in prodajalcu omogočiti, da blago, za katerega kupec zatrjuje, da je neskladno, pregleda. Obvestilo o neskladnosti lahko kupec prodajalcu sporoči:

 • osebno, o čemer mu prodajalec izda potrdilo, ali
 • ga pošlje v prodajalno, kjer je bilo blago kupljeno.

Če je obstoj neskladnosti blaga sporen, bo prodajalec o tem pisno obvestil kupca v osmih dneh od prejema njegovega jamčevalnega zahtevka. Kadar kupec odstopi od prodajne pogodbe, mu prodajalec vrne plačan znesek nemudoma, vendar najpozneje v osmih dneh po prejemu blaga ali dokazila, da je potrošnik blago poslal nazaj. V istem roku vrne prodajalec kupcu tudi sorazmerni del kupnine, če kupec uveljavlja zahtevek za sorazmerno znižanje kupnine.
 

Vse pravice iz naslova uveljavljanih jamčevalnih zahtevkov do prodajalca prenehajo v dveh letih od dneva, ko je kupec o neskladnosti blaga obvestil prodajalca. Za uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov v zvezi z blagom z digitalnimi vsebinami se neposredno uporabljajo določbe Zakona o varstvu potrošnikov.

 

Garancija

Artikli imajo garancijo, če je tako navedeno na garancijskem listu ali na računu. Blago, za katerega je predpisana obvezna garancija ima garancijo za brezhibno delovanje za najmanj eno leto.

Proizvajalec za blago z obvezno garancijo:

 • zagotavlja potrošniku poleg garancijskega lista tudi navodila za sestavo in uporabo ter seznam pooblaščenih servisov;
 • zagotavlja servis, ki ima pooblastilo proizvajalca za izvajanje servisnih del na blagu ter z njim sklenjeno pogodbo za dobavo nadomestnih delov, če sam ne opravlja te dejavnosti;
 • zagotavlja brezplačno odpravo napak v času garancijskega roka;
 • zagotavlja proti plačilu popravilo, vzdrževanje blaga, nadomestne dele in priklopne aparate vsaj tri leta po poteku garancijskega roka tako, da servis opravlja sam ali ima sklenjeno pogodbo o servisiranju z drugo osebo.

Kupec vse pravice z naslova garancije uveljavlja neposredno pri proizvajalcu oziroma pri pooblaščenem servisu.
 

Splošni rok za odpravo napak oziroma rešitev zahtevka z naslova garancije je 30 dni od dneva, ko je proizvajalec ali pooblaščeni servis od potrošnika prejel zahtevo za odpravo napak. Ostale potrošniške pravice z naslova garancije se uveljavljajo v skladu z veljavno zakonodajo.

 

Pritožbe in spori

Podjetje si prizadeva po svojih najboljših močeh, da se morebitni spori rešijo hitro in sporazumno. Vaše morebitne pritožbe lahko naslovite:

 • pisno na elektronski naslov: info@velo.si ali
 • pisno na poštni naslov: Velo d.o.o., Dunajska cesta 421, 1231 LJ Črnuče

Znotraj delovnega časa trgovine so vam telefonsko na voljo tudi naši zaposleni, ki vam bodo poskusili pomagati v primeru vprašanj. Podjetje bo pritožbe in reklamacije obravnavalo v skladu z veljavno zakonodajo in vas o poteku postopka obvestilo v zakonskih rokih.
 

Podjetje Velo d.o.o., ne priznava nikakršnega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, ki bi ga potrošnik lahko sprožil v skladu z Zakonom o izvensodnem reševanju potrošniških sporov.

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih