Pogoji poslovanja

 

Pogoji poslovanja – spletna trgovina VELO

 

Cene
Cene v spletni trgovini Velo se ne razlikujejo od cen v naši maloprodajni mreži. Pridružujemo si pravico do spremembe cen, brez predhodne najave. Dopuščamo možnost nenamerne napake.

 

Veljavnost ponudbe
Pri nakupu veljajo cene v trenutku oddaje naročila. Vse cene vključujejo DDV. Nekatere slike so lahko samo simbolične in ne odražajo vedno v celoti dejanskega stanja. Dopuščamo možnost nenamerne človeške napake pri vnosu podatkov.

 

Stroški pošiljanja blaga
Pošiljke pošiljamo s Pošto Slovenije, stroške pa  prištevamo h kupnini, kar je razvidno iz računa oz. ponudbe.

Slovenija:
Vrednost naročila do 50,00 €, poštnina: 3,95 €
Vrednost naročila od nad 50,01 €: poštnina brezplačna

EU:
Vrednost naročila do 100 €, poštnina 13 €
Vrednost naročila od nad 100,01 €: poštnina 10 €
(za dostavo na otoke se zaračuna dodatno 3 €)
(za dostavo kolesa se zaračuna dodatno 5 €)

 

Možnosti plačila

  • po povzetju (naročeno blago plača dostavljalcu blaga ob prevzemu)
  • bančno nakazilo (kupec po potrditvi naročila prejme predračun po elektronski pošti, blago pa se kupcu odpremi po dospetju sredstev na račun prodajalca)
  • predračun (na podlagi naročila kupec v najkrajšem možnem času prejme predračun. O plačilu nas obvezno obvestite preko elektronske pošte info@velo.si , saj so vsi predračuni do potrditve plačila zgolj informativne narave.
     

Dobavni rok
Za izdelke na zalogi je dobava blaga do 5 delovnih dni po prejetem naročilu. Za izdelke, ki jih nimamo na zalogi je dobavni rok odvisen od zaloge dobavitelja, stranko obvestimo o dobavnem roku po elektronski pošti.
 

Obveza prodajalca
Prodajalec se zavezuje, da bo izročil kupcu blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne napake. Napaka je stvarna, če izdelek nima lastnosti, potrebnih za normalno uporabo oziroma za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje in bi prodajalcu morala biti znana. Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju prodajalčevih izjav o značilnostih blaga (oglaševanje, predstavitve, navedbe na izdelku samem).

Za stvarno napako se šteje tudi, če izdelek nima lastnosti, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oz. predpisane. Za ugotavljanje odgovornosti za stvarne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

 

Pravica do odstopa od nakupa, vračilo blaga
Kupcu pripada pravica, da v štirinajstih (14) dneh po prevzemu vrne kupljeno blago brez kakršnekoli odškodnine. Stroške vračila blaga nosi kupec. Obračunajo se po veljavnem ceniku Pošte Slovenije in odštejejo pri vračilu kupnine. V primeru, da izdelka ni mogoče vrniti po pošti, znaša strošek vračila 0,30 €/km  od skladišča prodajalca do kupca in se prav tako odšteje od kupnine. O nameravanem vračilu mora kupec pisno obvestiti prodajalca, najkasneje v 14-ih dneh od prejetja blaga, in sicer po pošti (VELO d.o.o., Dunajska 421, 1231 Ljubljana - Črnuče ali po elektronski pošti info@velo.si), blago pa vrniti v 14ih dneh po poslanem obvestilu o odstopu. Vrnitev prejetega blaga v 14-ih dneh po prejetju brez predhodnega pisnega obvestila se prav tako šteje za odstop od nakupa. Izdelki morajo biti nerabljeni, nepoškodovani in v originalni  embalaži. Priložena mora biti kopija računa. Možnost vračila ne velja za izdelke izdelane oz. pripravljene po meri naročnika. Ponudnik vrne celotno kupnino takoj po prejetju vrnjenega blaga. Pošiljk z odkupnino ne sprejemamo.

 

Odstop od pogodbe
Prenesi obrazec za vračilo blaga :  (PDF)

 

Reklamacije v garancijskem roku
Garancija velja za morebitne napake, če so nastale v materialu ali pri izdelavi v obdobju dveh (2) let od dneva izročitve izdelka kupcu.
Podjetje (dajalec garancije) zagotavlja kakovost in brezhibno delovanje izdelka v garancijskem roku, vzdrževanje izdelka, nadomestne dele  v garancijskem roku in se obvezuje, da bo zagotavljalo ustrezne nadomestne dele, vzdrževanja  še 3 leta po preteku garancijskega roka.

Garancija začne veljati z dnem izročitve izdelka in velja za napake v materialu in izdelavi ter vse dele na izdelku.

V garancijo ne spadajo okvare, povzročene pri transportu po izročitvi, okvare zaradi nepravilnih montaž ali vzdrževanj, mehanske okvare, ki jih je povzročil uporabnik oz. so posledica normalne dolgotrajne uporabe. Ob morebitnem garancijskem zahtevku izdelka se bo ugotovilo ali gre za napako v materialu oz. izdelavi izdelka in se bo ob potrditvi le tega opravilo garancijsko popravilo. V primeru da se ugotovi, da gre za obrabo ali poškodbo oziroma napako nastalo zaradi neprimerne uporabe ali obrabe izdelka, se garancijski zahtevek zavrne.Za uveljavljanje garancije se oglasite pri pooblaščenem serviserju, ki je naveden v garancijskem listu. Ta bo uredil vse potrebno za odpravo napak.

 

 

Pravice kupca
Pogoji te garancije ne izključujejo pogojev, ki jih zahteva zakonodaja, veljavna v Republiki Sloveniji. Garancija ne izključuje pravic potrošnika, ki izhajajo iz odgovornosti prodajalca za napake na blagu.Za reševanje morebitnih sporov, ki nastanejo pri uveljavljanju garancije je pristojno  Okrožno sodišče v Ljubljani.

 

Omejitve garancije  - garancijo lahko kupec uveljavlja le v Republiki Sloveniji. Pri uveljavljanju garancije mora kupec upoštevati naslednje:
O napaki mora  obvestiti pooblaščenega serviserja oz. prodajalca takoj, oziroma v 8 dneh po odkritju napake. Izdelek, ki je v garanciji mora dostaviti pooblaščenemu serviserju oziroma prodajalcu. Le prodajalec in pooblaščeni serviser oziroma njegov pooblaščenec presodita ali je uveljavljanje garancije upravičeno. Prodajalec bo presodil o najučinkovitejšem ukrepu za rešitev reklamacije. V primeru, da proizvajalec točno proizvoda, za katerega se uveljavlja garancija ne izdeluje več, pa je potrebno izdelek zamenjati z novim, si proizvajalec pridržuje pravico nadomestitve okvarjenega izdelka nadomestiti z drugim enakovrednim izdelkom.Če kupec ne spoštuje pravil postopka za uveljavljanje garancije, je garancija nična!

 

Neveljavnost garancije – garancija  velja le, če je pravilno izpolnjena. Garancija ne velja za poškodbe ali okvare, ki so nastale na izdelku zaradi nepravilne ali neprimerne uporabe, zaradi poseganja nepooblaščene osebe v izdelek, zaradi nesreč in poškodb, zaradi uporabe korozivnih sredstev ali zaradi stikov s korozivnimi sredstvi, zaradi slabega in nerednega vzdrževanja, ki ga ni izvedel pooblaščeni serviser, zaradi uporabe izdelka v namene, drugačne od tistih, kot je to predvideno za izdelek in jih predvideva tudi uporabnikov priročnik!
Uveljavljanje garancije - pooblaščeni servis bo izdelek sprejel v popravilo in najkasneje v 45 dneh odpravil napake. V kolikor napak  ne bo odpravil v tem času, prodajalec kupcu vrne kupnino oziroma izdelek nadomesti z novim.

 

Poškodbe pri transportu
Kupec je dolžan pri prevzemu pošiljke  pregledati njeno vsebino. V primeru poškodb pošiljke je kupec dolžan celotno pošiljko (paket, zaščitna embalaža, izdelki) prinesti na lokalno pošto Slovenije  in skupaj s poštnim delavcem sestaviti uradni zapisnik o poškodbi pošiljke. Kupec bo odstopil pošiljko, ki bo skupaj z uradnim zapisnikom na stroške pošte poslana na naslov Pošte Slovenije. Po prejemu poškodovane pošiljke bo Pošta Slovenije obvestila prodajalca, ki bo v najkrajšem roku poslal kupcu nov izdelek oz. pošiljko.

 

Škoda
Prodajalec ne nosi odgovornosti za morebitno škodo, nastalo zaradi nepravilne oz. malomarne uporabe prodajalčevih izdelkov.

 

Naročanje in prikaz izdelkov
Izdelki predstavljeni na strani spletne trgovine Velo so lahko na zalogi v naših maloprodajnih enotah, skladišču ali pa so predstavljeni le kot ponudba. V tem primeru izbrano oz. iskano blago naročimo pri dobavitelju in v kolikor ga ima dobavitelj na zalogi tudi dobavimo. Postopek naročila je natančno opisan v rubriki 'Pomoč pri nakupu v spletni trgovini'. Vsa komunikacija v zvezi z naročili je brezplačna, plačljivih telefonskih številk ne uporabljamo.

 

Varovanje podatkov in zasebnost
Registracija in/ali vpis osebnih podatkov v spletno trgovino potrebna za pravilno izvajanje storitev spletne trgovine. Obvezujemo se, da uporabnikovi podatki v nobenem primeru ne bodo predani tretji osebi.

 

Pritožbe in spori
Ponudnik spoštuje veljavno zakonodajo o varstvu potrošnikov. Ponudnik mora v 5 delovnih dneh potrditi, da je prejel pritožbo in kupca obveščati, o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh vse spore rešiti sporazumno.

 

Ker ima VELO d.o.o. učinkovit sistem obravnavanja pritožb, skladno z določili Zakona o izvensodnem reševanju potrošniških sporov ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora.
 

Platforma za spletno reševanje potrošniških sporov (SRPS) je na voljo na povezavi.
https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home2.show&lng=SL
 

Nagradna igra Velo Giro 20221. ORGANIZATOR NAGRADNE IGRE
Organizator in izvajalec nagradne igre je Velo d. o. o., Dunajska cesta 421, 1231 Ljubljana - Črnuče (v nadaljevanju: organizator).

2. POGOJI SODELOVANJA V NAGRADNI IGRI
V nagradni igri lahko sodelujejo fizične osebe, s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji. Udeleženci nagradne igre ta pravila sodelovanja sprejmejo in so jih dolžni upoštevati.

V nagradni igri ne smejo sodelovati zaposleni, pogodbeno zaposleni in zaposleni kot študentje v družbi Velo d.o.o. ter njihovi ožji družinski člani. Kot ožji družinski člani se štejejo: (a) zakonec oz. zunajzakonski partner zaposlenega, (b) sorodniki v ravni črti do drugega kolena (starši in stari starši) ter sorodniki v stranski črti do četrtega kolena (bratje in sestre, tete in strici, bratranci in sestrične) zaposlenega, (c) posvojitelj ali posvojenec zaposlenega, ter sorodniki posvojitelja v ravni črti do prvega kolena (starši posvojitelja) in v stranski črti do tretjega kolena (bratje in sestre posvojitelja, nečaki in nečakinje posvojitelja), (d) osebe, ki so z zaposlenim v svaštvu v ravni črti do prvega kolena (starši oz. posvojitelji zakonca oz. zunajzakonskega partnerja zaposlenega) in v stranski črti do drugega kolena (bratje in sestre zakonca oz. zunajzakonskega partnerja zaposlenega), (e) ostale osebe, ki z zaposlenim živijo v isti življenjski skupnosti. V kolikor bi se ob žrebanju izkazalo, da je nagrajenec oseba, ki po tem pravilniku ne sme sodelovati v nagradni igri, se nagrada taki osebi ne podeli, temveč se žrebanje ponovi tolikokrat, dokler ni izžrebana oseba, ki ima pravico sodelovanja v nagradni igri in je upravičena do prejema nagrade v skladu s tem pravilnikom.

3. TRAJANJE NAGRADNE IGRE
Nagradna igra poteka od 6.5.2022 do vključno 29.5.2022 do 24:00. Žrebanje treh zmagovalcev bo izvedeno v ponedeljek, 30.5.2022. V žrebu bodo upoštevani vsi, ki so sodelovali od dne 6.5.2022 do vključno dne 29.5.2025. Vsi zmagovalci bodo razglašeni 30.05.2022, na spletnem mestu www.velo.si ter na Facebook strani.

4. NAMEN NAGRADNE IGRE
Namen nagradne igre je promocija organizatorja in njegove blagovne znamke Velo d. o. o.

5. POTEK NAGRADNE IGRE IN ŽREBANJE NAGRAJENCEV
V nagradni igri sodeluje vsak, ki v času trajanja nagradne igre v spletni obrazec na spletnem mestu velo.si zapiše svoj email in se prijavi na E-Novice.

Izbor nagrajencev se opravi z naključnim žrebom. Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V kolikor sodelujoči izpolnjujejo pogoje za sodelovanje v nagradni igri, imajo enake možnosti dobiti nagrado. Stroške sodelovanja nosijo udeleženci nagradne igre. S sodelovanjem v nagradni igri se šteje, da uporabnik sprejema splošne pogoje podjetja, ki so objavljeni na spletnem mestu. V kolikor se sodelujoči ne strinja s katerimkoli členom splošnih pogojev, je avtomatsko izključen iz žreba. Prosimo preberite splošne pogoje. Organizator si pridržuje pravico do dopolnitve in spremembe pogojev nagradne igre ter se zavezuje, da bo vse spremembe objavil na velo.si ali Facebook strani.

6. NAGRADE
V nagradnem skladu so boni za vse trgovine Velo. En krat kolo Pony v barvah dirke, en krat bon za 100€ (sto evrov) in en krat bon za 50€ (petdeset evrov). V žrebu se izbere 3(tri) nagrajence. Prvi nagrajenec prejme kolo pony, drugi bon za 100€ in tretji bon za 50€. Žreb se opravi enkrat. Ko se nagradni sklad izprazni, nagrade več niso na voljo. Nagrade ni mogoče zamenjati za denar ali katero koli drugo nagrado. Prenos nagrad na tretjo osebo ni možen. Organizator nagradne igre si pridržuje pravico, da ne podeli nagrade, če se ugotovi, da je uporabnik v igri sodeloval v nasprotju s pravili nagradne igre. Nagrada je odposlana v roku 30 dneh od prejema podatkov za dostavo nagrade s strani nagrajenca.

7. PREVZEM NAGRAD
Nagrajenec je udeleženec žrebanja, ki izpolnjuje naslednje pogoje: je v času trajanja nagradne igre pravilno sodeloval na način opisan v 5. točki, je bil izbran v skladu s temi pravili, je podal svoj naslov ali e-naslov, da se mu nagrada lahko pošlje. V primeru, da se nagrajenec v roku 5 dni od prejema obvestila o nagradi ne kontaktira podjetja, se šteje, da se nagradi izrecno odpoveduje. V tem primeru se žrebanje ponovi. Organizator nagradne igre ne prevzema nobenih drugih stroškov razen tistih, ki so opredeljeni v pogojih te nagradne igre.

8. ODGOVORNOSTI IN PRAVICE
Organizator v ničemer ne prevzema nikakršne odgovornosti za: nedelovanje storitve, ki je posledica izpada omrežja/storitev pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile uporabo storitve, kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi koriščenja nagrade, kakršnekoli neželene posledice, ki bi jih sodelujoči utrpel zaradi sodelovanja v nagradni igri.

9. OBDELAVA IN VARSTVO PODATKOV
Osebe, se z sodelovanjem v nagradni igri (izpolnjenim obrazcem na spletnem mestu) strinjajo s pogoji poslovanja podjetja ter z vsemi členi pravil nagradne igre. Kako podjetje hrani in obdeluje podatke, ki jih pridobi od sodelujočih je opisano v Pogojih poslovanja podjetja. Do njih lahko dostopate tukaj. Če sodelujoči v nagradni igri ne želi, da se njegovi osebni podatki hranijo na način, kot je naveden v pogojih poslovanja, v nagradni igri ne more sodelovati. Kadarkoli lahko sodelujoči podjetje kontaktira na e-naslov info@velo.si

10. KONČNE DOLOČBE
Pravila te nagradne igre so na voljo na spletnem mestu velo.si. Sodelujoči v nagradni igri so seznanjeni z njimi in se zavezujejo, da jih bodo upoštevali. Organizator si pridržuje pravico sprememb pravil, če to zahtevajo vzroki tehnične ali komercialne narave ali vzroki na strani javnosti. O vseh spremembah in novostih nagradne igre bo organizator sodelujoče obveščal.

Objavljeno, 6.5.2022
 

Sedež družbe:

Velo d.o.o., Dunajska 421, 1231 Ljubljana - Črnuče

telefon: 01 51 95 030
fax: 01 51 95 000
e-pošta: info@velo.si
 

Matična št. : 5105706
ID za DDV, davčna št. : SI74723634
Smo davčni zavezanec.
Šifra dejavnosti: 51.470
 

Datum vpisa subjekta v sodni register: 1.1.1990
Vložna številka: 10153800
 

Firma: VELO trgovina na veliko in malo d.o.o., Ljubljana
Skrajšana firma: VELO d.o.o.

IBAN SI56 3400 0101 6672 593 (Sparkasse d.d.)  
IBAN SI56 0292 3001 4159 812 (NLB d.d.)

Piškotki za analitiko
Ti se uporabljajo za beleženje analitike obsikanosti spletne strani in nam zagotavljajo podatke na podlagi katerih lahko zagotovimo boljšo uporabniško izkušnjo.
Piškotki za družabna omrežja
Piškotki potrebni za vtičnike za deljenje vsebin iz strani na socialna omrežja.
Piškotki za komunikacijo na strani
Piškotki omogočajo pirkaz, kontaktiranje in komunikacijo preko komunikacijskega vtičnika na strani.
Piškotki za oglaševanje
So namenjeni targetiranemu oglaševanju glede na pretekle uporabnikove aktvinosti na drugih straneh.
Kaj so piškotki?
Z obiskom in uporabo spletnega mesta soglašate z uporabo in beleženjem piškotkov.V redu Več o piškotkih